In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals:

  • medische voorgeschiedenis;
  • geneesmiddelengebruik;
  • gevolgde behandelingen;
  • verslagen van specialisten en andere zorgverleners. 

Daarnaast staat het GMD ook in het teken van preventie. De huisarts moet met jou een checklist bespreken die ook in het GMD wordt bijgehouden. Komen daarbij onder meer aan bod: 

  • roken en alcoholgebruik; 
  • stress;
  • onderzoek voor de opsporing van dikkedarm-, baarmoederhals-, en borstkanker;
  • vaccinaties.

Het globaal medisch dossier (GMD) geeft je vaste huisarts een totaalbeeld van je gezondheid. Zo kan de arts onder meer beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of de behandelingen op elkaar zijn afgestemd.

 

Bron: https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/specifieke-regelingen/globaal-medisch-dossier